Hãy bắt con đi

HÃY BẮT CON ĐI

 

Hai ông bà già đang sống yên lành với nhau, thì bỗng ông già lăn ra ốm. Ông lão ốm lâu ngày, bà già ngày nào cũng ăn no xong khóc lóc, gào to cầu Chúa để láng giềng nghe thấy:

– Ôi! Thánh Ala của con! Sao người cứ muốn bắt ông lão làm gì, tốt nhất hãy bắt con đi thay thế cho ông ấy. Hãy cứ bắt con đi để cho ông lão sống trên đời.

Bà láng giềng mới bảo:

– Thế bà có biết sứ giả thần chết Ađơnrain, kẻ tôi tớ của thánh Ala, hiện hình lên như thế nào không?

Bà già trả lời:

– Tôi nghe người ta nói, Thần hiện hình ra làm con Gà Trống trắng.

Hôm khác, bà già ăn xong lại khóc lóc thảm thiết bên ông chồng nằm ốm liệt giường. Bà láng giềng nghe thấy vậy bèn lén tung vào nhà bà già một con Gà Trống trắng. Bà già đang khóc, bỗng thấy con Gà Trống trắng nhảy vào nhà, tóc gáy bà dựng lên vì sợ, bèn lạy con Gà trắng rối rít và trỏ ngay vào ông lão, nói:

– Lạy thần Ađơnrain. Thưa, kia kìa Ông lão nằm ốm kia đang chờ Người đến, còn con thì khỏe ạ!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *