Xem bộ luật đã

XEM BỘ LUẬT ĐÃ

 

Êrô chăn bò cho Quan Tòa. Đàn bò của Quan thì đông, vì thế Êrô thả một con Bò riêng của mình vào chung đàn Bò để trông nhân thể. Một hôm con Bò của Êrô đánh nhau với con Bò của chủ làm náo loạn cả lên. Êrô chạy đến chỗ Quan Tòa và nói:

– Thưa Quan, Bò của Quan húc Bò của con ạ.

– Vậy, ai có lỗi?

– Không có ai ạ. Tự chúng nó gây chiến ạ.

– Thôi được! Chẳng ai người ta đưa súc vật ra tòa cả.

– Không, thưa Quan, xin Quan nghe con nói cho rõ: Bò của con đã húc Bò của Quan – Êrô nói.

– Vậy hả, điều này ta chưa rõ, cần giở bộ luật ra xem đã. – Quan Tòa với tay lấy quyển sách. Nhưng Êrô đã chụp lấy tay Quan:

– Không đâu! Không được đâu! Chuyện con Bò của con bị húc Quan đã không xem bộ luật, thì về chuyện con Bò của Quan bị húc chẳng việc gì mà phải xem luật cả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *