Vị quốc vương muốn con gái lớn ngay

VỊ QUỐC VƯƠNG MUỐN CON GÁI LỚN NGAY

 

Ngày xưa, có một Ông Vua sinh được một người con gái. Nhà Vua yêu quý con gái lắm, và mong muốn làm sao cho cô lớn ngay lập tức. Nhà Vua liền cho vời một vị danh y tới và bảo rằng:

– Ngươi có thể cho ta một vị thuốc để con gái ta lớn ngay lập tức được không?

Vị danh y thưa:

– Tâu bệ hạ, thần nhất định làm được điều đó, nhưng thần phải đi tới một vùng rất xa để hái thuốc. Thần chỉ xin Bệ Hạ một điều kiện là trong thời gian thần đi hái thuốc. Bệ Hạ không được tới thăm Công Chúa. Đợi khi nào thần hái thuốc về cho Công Chúa uống, lúc ấy Bệ Hạ mới được vào thăm.

Nhà Vua bằng lòng. Thế là vị danh y đi tới một vùng xa xôi tìm thuốc mất hai năm trời ông ta mới mang thuốc trở về. Công Chúa uống thuốc xong, vị danh y liền đưa Nàng vào ra mắt Nhà Vua. Nhà Vua nhìn thấy con gái mình lớn hẳn, trong lòng vui lắm, bảo với vị danh y rằng:

– Nhà ngươi thật là một thày lang giỏi. Con gái ta vừa uống thuốc nhà ngươi mà đã lớn thế này cơ à?

– Đoạn nhà Vua ra lệnh cho quan thị thần thưởng cho vị danh y nhiều vàng bạc. Ai cũng cười cho sự ngu si của nhà Vua, chẳng biết tính, ngay cả tuổi con gái mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *