Vẫn còn may

Trên đường đi học về Y hỏi I: – Y: Nghe đồn, hôm qua mày đến thăm nàng , bị chó nhà nàng cắn vào chân hả? – I: Ừ nhưng vẫn còn may. – Y: Cắn vào chân mà may. – I: May chú sao, nếu nó cắn vào đôi giày thì…tiêu tao rồi , đôi giày tao mượn thằng T. – Y: Hết nói nổi!

Trên đường đi học về Y hỏi I:
– Y: Nghe đồn, hôm qua mày đến thăm nàng , bị chó nhà nàng cắn vào chân hả?
– I: Ừ nhưng vẫn còn may.
– Y: Cắn vào chân mà may.
– I: May chú sao, nếu nó cắn vào đôi giày thì…tiêu tao rồi , đôi giày tao mượn thằng T.
– Y: Hết nói nổi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *