Tươi mát

TƯƠI MÁT

 

Bác Acmali này, có lẽ bác đã hơn sáu chục tuổi, thế mà trông bác trẻ hơn nhiều. Vì sao vậy?

– Vì không khí tươi mát – Acmali đáp – Mỗi lần chửi mắng, vợ tôi đều đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là một nửa đời tôi sống trong không khí tươi mát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *