Trâu vãi ra vàng

TRÂU VÃI RA VÀNG

 

Nước Thục và nước Tần ở gần nhau.

Vua nước Thục có tiếng tham lam. Vua Huệ Vương nước Tần muốn chiếm nước Thục, nhưng ngặt vì núi khe hiểm trở, khó đem quân đến mà không gặp nguy hiểm.

Huệ Vương bèn nghĩ cách, sai lấy đá tạc thành con Trâu giống thật rồi để ở gần địa giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng thoi ngay dưới chỗ đít Trâu và phao tin ầm lên rằng: Trâu vãi (ỉa) ra vàng. Tiếng đồn đến tận nước Thục. Vua Thục cho thám báo biết đích xác, nhưng vì Trâu đá nặng và rất to không dễ mang được. Vua Thục sai xẻ núi, lấp khe và cho các lực sĩ tới biên giới kéo Trâu đá về nước Thục.

Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến qua đất Thục dễ dàng và cướp được nước Thục.

Vua Thục vừa mất nước vừa bị hại, lại để tiếng xấu làm trò cười cho thiên hạ. Thế chẳng tại vì tham chút lợi nhỏ mà để mất cái lợi to ư?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *