Tiết kiệm

– Sao? Gãy có một răng mà phải đi mua ngay cái mới? Lãng phí thế?

Hai chàng trai gặp nhau giữa phố.

– Cậu đi đâu thế? – Một anh hỏi.

– Đi mua lược. Chiếc lược của tôi bị gãy mất một răng.

– Sao? Gãy có một răng mà phải đi mua ngay cái mới? Lãng phí thế?

– Không, đó là cái răng lược cuối cùng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *