Tiến bộ

– Bố: Con trai, HKII có tiến bộ hơn HKI rồi. Kỳ 1 con là đứa xếp cuối cùng của lớp, nhưng kỳ 2 con đã tiến bộ hơn. – Con: Con cảm ơn bố. Con cũng phải cảm ơn Linh nữa chứ! – Bố: Sao vậy con? – Con: Vì nhờ Linh HKII chuyển tới mà con được lên vị trí số 2 tính từ cuối sổ tính lên. – Bố: Ốiii…ối

– Bố: Con trai, HKII có tiến bộ hơn HKI rồi. Kỳ 1 con là đứa xếp cuối cùng của lớp, nhưng kỳ 2 con đã tiến bộ hơn.
– Con: Con cảm ơn bố. Con cũng phải cảm ơn Linh nữa chứ!
– Bố: Sao vậy con?
– Con: Vì nhờ Linh HKII chuyển tới mà con được lên vị trí số 2 tính từ cuối sổ tính lên.
– Bố: Ốiii…ối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *