Thương mẹ già yếu

THƯƠNG MẸ GIÀ YẾU

 

Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi không nín ngay như mọi khi. Bà mẹ thấy vậy, hỏi:

– Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai thế?

Bá Du thưa:

– Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con, con không thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ thương mẹ mà con khóc.

Ôi! Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở cũng không dám oán. Như Bá Du trong truyện này, không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ hơn, tình con yêu mẹ thế đáng là bài học cho con người ở đời, hay hơn cả những bài ngụ ngôn hay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *