Thích

THÍCH “CẦM LẤY”

 

Một linh mục ngã xuống sông và bắt đầu chìm. Những người gần đó chìa tay ra cho ông ta:

– Đưa tay đây, linh mục đáng kính! – Một người nói to – Chúng tôi cứu Cha!

Linh Mục sặc nước ừng ực, nhưng không chìa tay ra. Một người nhận xét:

Linh Mục không thích “đưa cho”, có lẽ thế nên ông ta không chìa tay. Anh lại gần mé nước và kêu:

– Cha đáng kính, “cầm lấy” tay con!

Linh Mực lập tức cầm lấy tay anh kia và được cứu thoát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *