Thì cứ thử

THÌ CỨ THỬ

 

Một anh nhà nghèo, è lưng cõng gánh củi nặng từ rừng về nhà. Trên đường anh gặp vị Linh Mục. Linh Mục cười hớn hở, bảo:

– Chúa phù hộ cho anh! Rồi sẽ không mệt.

Anh nhà nghèo mệt muốn đứt hơi, tức quá nói:

– Thì Cha cứ thử lưng vào cõng thử đi. Chẳng có Quỷ nào hộ với đỡ, tự mình è cổ ra mà cõng thôi!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *