Thế mới tài

– Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

Cha nói với con:

– Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

– Tiền đâu mà mua hả bố?

– Không có tiền mua được mới tài chứ?

– Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?

– Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *