Thằng bé và cái bóng

THẰNG BÉ VÀ CÁI BÓNG

 

Một ngày nắng, một thằng bé đi trên đường thấy cái bóng mình in dài phía trước, nó đuổi theo cái bóng để bắt. Nó càng chạy, bóng càng chạy nhanh hơn và luôn ở phía trước. Tức quá, thằng bé nhảy lên, bóng cũng nhảy lên. Dù cố đến mấy, dù bằng cách nào, cứ theo hướng nó chạy, bóng bao giờ cũng ở phía trước, không thể nào bắt nổi. Đói, mệt và tức nữa, thằng bé lủi thủi quay đầu lại trở về nhà.

Đi một quãng, thằng bé quay đầu lại phía sau, nó thấy cái bóng ở ngay phía sau. Thằng bé mới nghĩ:

– Đuổi nó làm gì nhỉ? Nó không cho mình bắt, nhưng nó cứ lẽo đẽo theo mình. Mặc kệ, mình sẽ bắt được nó!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *