Tây du kí

Trư Bát Giới kiếp sau sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp. Sau khi abcxyz xong thì Bát Giới nói: -Cô có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây! Cô gái đẹp giật mình: – Sư huynh! Đệ là Sa Tăng đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *