Suy luận

Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi: – Anh có thấy…? – Anh bị mất chiếc dép phải không ? – Phải ! – Dép da ? – Phải, đúng vậy. – Và không được mới lắm ? – Đúng rồi ! – Màu đen chứ gì ? – Vâng ! – Chiếc dép của chân trái ? – Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi … – Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả ! – Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ? – Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi: – Anh có thấy…? – Anh bị mất chiếc dép phải không ? – Phải ! – Dép da ? – Phải, đúng vậy. – Và không được mới lắm ? – Đúng rồi ! – Màu đen chứ gì ? – Vâng ! – Chiếc dép của chân trái ? – Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi … – Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả ! – Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ? – Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *