Sói và khúc xương

Con sói đang ngoạm khúc xương. Mấy con chó con xông vào sói. Sói có thể cắn chết cả lũ chó con, nhưng không muốn ngoác mõm ra để khỏi đánh rơi mất khúc xương, nên sói bỏ chạy khỏi lũ chó con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *