Sếu và cò

Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bầy sếu bị sa l ưới, cùng với một bầy sếu có một chú cò. Cò bèn nói với bác mu-gích: – Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài chim danh giá nhất, tôi sống ở nhà của cha bác đấy. Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu. Bác mu-gích trả lời: – Ta bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với chúng.

Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bầy sếu bị sa l ưới, cùng với một bầy sếu có một chú cò. Cò bèn nói với bác mu-gích: – Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài chim danh giá nhất, tôi sống ở nhà của cha bác đấy. Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu. Bác mu-gích trả lời: – Ta bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *