Sắp có án mạng

– Đến mau, cứu tôi với!

Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo:

– Đến mau, cứu tôi với!

– Có chuyện gì thế?

– Có một con mèo ở trong phòng!

– Xin lỗi, chúng tôi không can thiệp theo những yêu cầu loại vớ vẩn như vậy!

– @[email protected]##, nhưng mà tôi là vẹt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *