Người đánh xe của Yến Tử

NGƯỜI ĐÁNH XE CỦA YẾN TỬ

 

Yến Tử làm tướng quốc nước Tề, có một lần đi ra ngoài thành, vợ người đánh xe nhìn trộm qua khe cửa. Chị ta thấy chồng mình đánh xe cho Tướng Quốc, anh ta ngồi ở đầu xe vung roi quất ngựa, dương dương đắc ý, điệu bộ ghê gớm lắm.

Một lúc lâu người chồng về nhà. Vợ anh ta đòi ly hôn. Người chồng hỏi xem duyên cớ làm sao. Chị vợ nói:

– Yến Tử mình dài không đến sáu thước, làm đến tể tướng của nước Tề, lại rất có danh vọng ở các nước. Hôm nay tôi thấy ông ta đi ra cửa, tuy rằng trong bụng có kế lớn, yên nước nhà, thế mà vẫn tỏ ra khiêm tốn. Còn chàng thì mình dài tám thước, chẳng qua chỉ là anh đánh xe cho người ta, thế mà lại cảm thấy ghê gớm lắm, cho nên tôi không muốn sống chung với chàng nữa.

Từ đó về sau, anh chồng chị ta trở nên rất khiêm tốn. Yến Tử thấy lạ bèn hỏi anh ta xem duyên cớ làm sao. Anh ta đem sự việc nói thực hết với Yến Tử. Yến Tử liền cử anh ta làm quan đại phu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *