Ngựa biết nói

Nửa đêm, giám đốc một rạp xiếc nhận được cú điện thoại: – Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không? – Vớ vẩn. Ông giám đốc trả lời rồi cúp máy. 5 phút sau, lại có tiếng điện thoại: – Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không? – Đồ điên. Ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy. 10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác: – Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao? – !!!???

Nửa đêm, giám đốc một rạp xiếc nhận được cú điện thoại:
– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
– Vớ vẩn. Ông giám đốc trả lời rồi cúp máy.
5 phút sau, lại có tiếng điện thoại:
– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
– Đồ điên. Ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy.
10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác:
– Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?
– !!!???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *