Nắm sừng bò

NẮM SỪNG BÒ

 

Một con Ruồi đậu trên sừng bò khoe với những con Ruồi khác:

– Các bạn thấy đấy, tôi đã thắng con Bò này. Nó dù khỏe đến mấy, dù có cố gắng đến đâu chăng nữa, dù nó có ngẩng cao đầu đến thế nào đi nữa, tôi vẫn nắm sừng nó, không buông ra.

Con Bò bỗng nghẹo đầu ngả phía sau, dùng đuôi có túm lông phẩy mạnh một cái lên đầu và sừng.

Thế là con Ruồi tong đời!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *