Một tấm lòng

– Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng,… Để làm gì? – Để… đút thêm… để nhét thêm… (tham ăn vãi!…) – Hả!!???

– Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng,… Để làm gì?
– Để… đút thêm… để nhét thêm… (tham ăn vãi!…)
– Hả!!???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *