Miễn thi

Trước kỳ thi học kỳ – Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy? – Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan. – Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn? – Tèo: Miễn thi là ko được thi đó. – Tí: Trời!!

Trước kỳ thi học kỳ
– Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?
– Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan.
– Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?
– Tèo: Miễn thi là ko được thi đó.
– Tí: Trời!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *