Lừa rừng và lừa nhà

Lừa rừng thấy lừa nhà bèn khen ngợi nó: – Lừa nhà mập làm sao, thức ăn lừa nhà mới ngon ngọt làm sao. Sau đó, khi người ta chất đồ lên lưng lừa nhà, rồi dùng gậy thúc lừa nhà thì lừa rừng bèn nói: – Không, người anh em ạ, bây giờ thì tôi không ghen nữa, cuộc sống mà anh được hưởng phải trả giá như thế nào rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *