Lời mách bảo khéo

LỜI MÁCH BẢO KHÉO

 

Ông bố gọt tóc, cạo đầu cho con bằng một con dao cạo cùn. Tóc nhay đau quá, thằng bé muốn khóc to hoặc kêu lên, nhưng bố nó khuyên nó dũng cảm và tỏ ra anh hùng, vì thế nó cố gắng chịu, nước mắt chảy ràn rụa.

Bỗng ngoài đường phố có tiếng Bò rống thảm thiết, thằng bé không nhịn được nữa, liền nói với bố:

– Bố ơi! Ôi, con Bò chắc đau quá mà kêu lên chăng? Có lẽ nó cũng đang bị người ta gọt đầu đấy!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *