Khuyên can bạn bè

– Thế mà anh còn cố tình mời mọc? – Cô vợ giận dữ.

Người chồng thông báo với vợ:

– Em này, anh đã mời một người bạn đến nhà ăn tối.

– Cái gì? Anh điên à? Nhà cửa thì bề bộn, em thì không đi chợ, bát đĩa dơ bẩn chưa rửa. Mà em cũng chẳng muốn nấu một bữa ăn như vậy nữa.

– Anh biết chứ, anh chồng thờ ơ đáp.

– Thế mà anh còn cố tình mời mọc? – Cô vợ giận dữ.

– À, vì anh chàng tội nghiệp kia đang nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *