Không phải dân địa phương

– Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:

– Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

– Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *