Google làm SEO quá kém!

Một ngày đẹp trời tại một công ty lớn, một nhân viên nhận được một bức email như sau: – “Dear google.com, I visited your website and noticed that you are not listed in most of the major search engines and directories…” – Dịch: “Google.com thân mến, tôi đã ghé thăm trang web của bạn và nhận thấy nó không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm…” – Kết luật: công ty Google không biết làm SEO (Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm) – Chú thích: Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới!

Một ngày đẹp trời tại một công ty lớn, một nhân viên nhận được một bức email như sau:
– “Dear google.com, I visited your website and noticed that you are not listed in most of the major search engines and directories…”
– Dịch: “Google.com thân mến, tôi đã ghé thăm trang web của bạn và nhận thấy nó không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm…”
– Kết luật: công ty Google không biết làm SEO (Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm)
– Chú thích: Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *