Giết cả đàn trâu

GIẾT CẢ ĐÀN TRÂU

 

Ngày xưa có người nuôi được hai trăm năm mươi con Trâu, anh ta thường thả Trâu ở ngoài đồng ăn cỏ. Một hôm, có một con Hổ lần mò tới, ăn thịt mất một con Trâu. Sau khi biết chuyện anh ta nghĩ:

– Ta đã mất một con Trâu rồi, thế là cả đàn Trâu không còn trọn vẹn, bây giờ ta còn cần gì với số Trâu này nữa!

Thế là anh ta lùa đàn Trâu xuống một hố sâu, lần lượt giết hết cả số Trâu còn lại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *