Giải quyết mọi thắc mắc

Sau giờ địa lý, thầy hỏi:

 

– Em nào còn thắc mắc về bài giảng hôm nay, cứ hỏi!

 

Một học sinh giơ tay:

 

– Thưa thầy, vì sao trái đất lại quay quanh mặt trời ạ?

 

– Ờ… – Thầy cười hóm hỉnh – Thế mới tài! Còn gì nữa không?

 

– Thôi… ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *