Đường kính

Chị đang giảng bài hình học cho Lan, thấy Lan vẽ hình tròn không đúng, chị hỏi Lan: – Lan vẽ hình vậy ko được. Thế đường kính đâu ?! – Dạ…, đường kính mẹ để trong tủ sau bếp ạ!

Chị đang giảng bài hình học cho Lan, thấy Lan vẽ hình tròn không đúng, chị hỏi Lan:
– Lan vẽ hình vậy ko được. Thế đường kính đâu ?!
– Dạ…, đường kính mẹ để trong tủ sau bếp ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *