Đôi bạn đường

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo: – Thượng đế gởi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo: – Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại: – Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có ngời cỡi ngựa đuổi theo sau, quát tháo: – Đứa nào ăn cắp túi tiền ! Người trẻ sợ hãi nói: – Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. Ông già liền bảo:

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo: – Thượng đế gởi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo: – Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại: – Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có ngời cỡi ngựa đuổi theo sau, quát tháo: – Đứa nào ăn cắp túi tiền ! Người trẻ sợ hãi nói: – Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. Ông già liền bảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *