Đi trễ

– Tại sao con đi trễ?       

Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi:

– Tại sao con đi trễ?       

Keli:

– Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng

Bảo vệ:

– Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?

Keli:

– Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *