Đầu rắn cãi nhau với đuôi rắn

ĐẦU RẮN CÃI NHAU VỚI ĐUÔI RẮN

 

Một hôm, Đầu Rắn và Đuôi Rắn nổ ra một cuộc cãi nhau. Đuôi nói với Đầu rằng:

– Hôm nay tôi phải đi trước!

Đầu nói:

– Xưa nay tôi vẫn đi trước, sao hôm nay lại đảo ngược như vậy?

Cả hai đều cho là mình đúng, cãi nhau mãi không thôi. Cuối cùng thì Cái Đầu mặc kệ cứ đi trước. Cái Đuôi liền quấn chặt vào cái thân cây chẳng chịu rời ra. Cái Đầu đi chẳng nổi, đành nhường cho Cái Đuôi đi trước. Không ngở Cái Đuôi chẳng có mắt, nên bị sai xuống một hầm lửa. Thế là con Rắn bị chết thiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *