Đặt tên

Mẹ đang đọc sách, đột nhiên một đứa con chạy lại hỏi: “Tại sao tên con lại là Lá vàng?” “Vì lúc con sinh ra, một chiếc lá vàng đã rớt lên đầu con” “Tại sao tên con lại là Bông hồng?” đứa khác chạy lại hỏi. “Vì lúc con sinh ra, một bông hồng đã rớt lên đầu con” Lúc bấy giờ đứa con thứ ba chạy lại và hỏi: “BLAS CLAFLAS YIFRASSAM TASSM POONNFFFIINRTY.” Người mẹ: “Tủ lạnh, im lặng nào!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *