Đạp mái 10 lần

– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?

Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:

– Nghe thấy không?

Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:

– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?

– Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

– Nghe thấy không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *