Danh ngôn Tình yêu 13

If love is war, then by all means…Conquer ME!
Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy……. Chinh phục Em!


If I were your tear-drops, I will roll down to reach your lips. But if you were my tear-drops, I will never cry. Because I don’t want to lose you.
(Nếu anh là giọt nước mắt của em, anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt của anh, anh sẽ không bao giờ khóc. Bởi anh không muốn mất em.)

Lời yêu 84


You are never futher away than my heartbeat, but I still miss you.
(Anh không bao giờ vượt ra khỏi nhịp đập trái tim em, nhưng em vẫn nhớ anh.)

Lời yêu 83


I dreamt of a woman last night, but when I awoke, I still felt as if I was dreaming, for the same woman I saw in my dreams was resting beside me.
Đêm qua anh đã mơ về một người phụ nữ, nhưng khi thức giấc anh vẫn thấy như mình đang mơ, vì người phụ nữ anh đã gặp trong mơ đang nằm cạnh bên anh.


With 3 letters H-R-T, I can add E and A to them to have HEART. I can also add U to those three letters and I will have HURT. But I’d rather have you, and resign myself to hurt, than have a heart without you.
(Nếu có 3 chữ cái: H, R, T anh có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART. Nhưng anh cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận được từ HURT. Anh thà có em – U – và chấp nhận sự đau đớn – HURT – còn hơn có một trái tim – HEART – mà không có em.)

Lời yêu 81


Last night, they were doing a headcount of all the angels in heaven. There was one big problem, the sweetest angel was missing! Please let them know you’re ok.
(Đêm qua, đã có một cuộc kiểm tra quân số các thiên thần trên thiên đường. Và một rắc rối to đã xảy ra, thiên thần đáng yêu nhất đã vắng mặt! Hãy báo cho họ biết rằng em vẫn ổn, em nhé!)

Lời yêu 80


Last night I sent my angel to protect you while you slept, but he came back and you know why? Because an angel doesn’t need to be protected by another angel.
(Đêm qua anh gửi một thiên thần đến bảo vệ em trong khi em ngủ, nhưng thiên thần ấy đã quay trở về. Em có biết vì sao không? Bởi vì một thiên thần đâu cần thiên thần khác bảo vệ.)

Lời yêu 79


Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me – you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!
(Tình yêu cũng giống như không khí, không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy được nó nhưng ta biết rằng nó luôn hiện diện. Cũng giống như anh – không phải lúc nào em cũng nhìn thấy anh, nhưng anh luôn hiện diện và em biết rằng anh sẽ luôn yêu em!)

Lời yêu 78


Wherever life takes me, no matter what path I take, even if I meet new people, bear in mind that you’ll never lose your place in my heart because there is only one girl in my life, and that’s you.
(Dù cuộc sống đem tôi đến bất cứ nơi đâu, dù cho tôi bước đi trên con đường nào, ngay cả khi tôi gặp gỡ nhiều người, hãy luôn khắc ghi rằng em sẽ không bao giờ mất đi vị trí của em trong trái tim tôi, bởi cuộc đời tôi chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi, chính là em đó.)

Lời yêu 77


My love for you is a journey; starting at forever, and ending at never.
(Tình yêu em dành cho anh là một cuộc hành trình bắt đầu ở mãi mãi và kết thúc ở không bao giờ.)

Lời yêu 76


Life ends when you stop dreaming.
Hope ends when you stop believing.
Love ends when you stop caring.
So, dream, believe and care…
(Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mơ. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm.)

Lời yêu 75


True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.
(Tình Yêu Đích Thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.)

Lời yêu 74


Love is a mixture of Heaven and Hell, happiness and sadness, tears and laughter, and most of all… me and you.
(Tình yêu là sự pha trộn giữa Thiên Đường và Địa Ngục, hạnh phúc và đau khổ, nước mắt và nụ cười, và vượt trên tất cả là… anh và em.)

Lời yêu 73


Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.
(Tình yêu, cũng giống như một dòng sông, sẽ vạch nên một đường đi mới bất kì khi nào gặp trở ngại.)

Lời yêu 72


The best way to love is to love like you have never been hurt.
(Cách tốt nhất để yêu là yêu như chưa bao giờ bị tổn thương.)

Lời yêu 71


I have learned that love not time – heals all wounds.
(Tôi đã hiểu được rằng tình yêu – chứ không phải thời gian – chữa lành mọi vết thương.)

Lời yêu 70


Don’t ever give up if you still want to try,
Don’t ever say goodbye if you still want to hold on,
Don’t ever say not loving him anymore if you can’t let him go.
(Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu như bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bạn còn muốn tiếp tục, đừng bao giờ nói không yêu chàng nữa nếu như bạn không thể để chàng ra đi.)

Lời yêu 69


To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
(Có thể với thế gian, em chỉ là một con người, nhưng có thể với một người, em là cả thế gian.)

Lời yêu 68


In her love I am the hero, the king, the poet; and alive without her love, I am nothing at all, not even truly alive.
(Trong tình yêu của nàng, tôi là một người hùng, một vị vua, một thi nhân; còn không có tình yêu của nàng tôi chẳng là gì hết, thậm chí sống mà như đã chết.)

Lời yêu 67


The worst thing you could do right now is tell me that I can find someone better han you… when you’re all I want.
(Điều tệ hại nhất em có thể làm ngay lúc này là nói với tôi rằng tôi có thể tìm được một ai khác hơn em… trong khi em là tất cả những gì tôi mong muốn.)

Lời yêu 66


In love’s mathematic, 1 + 1 is all, 2 – 1 is zero.
(Trong toán học tình yêu, 1 + 1 là tất cả và 2 – 1 là vô nghĩa.)

Lời yêu 65


Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
(Cố gắng quên đi người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.)

Lời yêu 64


Lo buồn của học giả là hiếu thắng, lo buồn của nhà âm nhạc là ảo tưởng, lo buồn của quan hầu là giảo hoạt, lo buồn của người đàn bà là soi mói, lo buồn của người đang yêu là tập hợp của tất cả những thứ ấy.

Shakespeare (Anh)


Love begins with smiles, grows up with kisses and often ends with tears.
(Tình yêu bắt đầu từ nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt.)

Lời yêu 63


Part of loving someone is learning to let go.
(Học cách để một người ra đi là một phần của tình yêu.)

Lời yêu 62


Love is like standing in wet cement. The longer you stay, the harder it is to leave. And you can never go without leaving your shoes behind.
(Yêu cũng giống như đứng trên nền xi măng ướt. Đứng càng lâu, càng khó bước đi. Và không bao giờ bạn có thể ra đi mà không bỏ lại đôi giày phía sau.)

Lời yêu 61


Yêu một người là đánh cắp tâm hồn người ấy, để cho người ấy biết rằng – trong sự đánh cắp ấy, tâm hồn người ấy bao la, trong sáng và tràn đầy sinh lực biết nhường nào. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì một điều: không được đánh cắp nhiều như mong muốn. Chúng ta đau khổ vì sức lực tràn trề trong mình mà chẳng ai biết khai thác lấy, để chúng ta có được cơ hội khám phá chính mình.

Christian Borin


Tình yêu, chính là khi bạn cho người ấy quyền làm bạn đau khổ.

Fedor Dostievski

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *