Danh ngôn Sự nghiệp 5

Hãy ở vị trí mà bạn có thể chịu đựng được. Đừng trèo lên chỗ mà bạn chỉ có ra khỏi đó bằng cách ngã. Đừng bao giờ bắt đầu bằng bài hát bằng giọng mà sau đó không thể cất cao lên được nữa.

A. Balabanôp


Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn.

A. Balabanôp


Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.

Banis Diderot


Giàu là họ, khó là dưng

Tục ngữ Việt Nam


Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.

Lord Byron


Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Proverb


Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Proverb


Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó.
Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

Edith Lovejoy Pierce


Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó.
Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

Edith Lovejoy Pierce


Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Bill Vaughn


Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Bill Vaughn


Thiên tăng tuế nguyệt, thiên tăng thọ
xuân mãn càng khôn phúc mãn đường.

Đây không phải chỉ là đôi câu đối của người Trung Quốc, mà đây còn là đôi câu đối chữ Hán dùng cho ngày Tết mà các cụ ta ngày xưa hay dùng. Cho nên đây là một trong vô vàn những di sản văn hóa Hán Nôm do ông cha ta để lại.

Dịch từng từ có nghĩa như sau:
THIÊN: Trời.
TĂNG: Thêm.
TUẾ NGUYỆT: Ngày tháng
NHÂN: Người
TĂNG: Thêm
THỌ: Tuổi
XUÂN: Mùa xuân
MÃN: Đủ
CÀN KHÔN: Vũ trụ
PHÚC: Phúc
MÃN: Đủ
ĐƯỜNG: Nhà

Ghép lại có nghĩa là:
Trời thêm ngày tháng, người thêm tuổi thọ
Xuân đầy trời đất, phúc lộc đầy nhà.


Thiên tăng tuế nguyệt, thiên tăng thọ
xuân mãn càng khôn phúc mãn đường.

Đây không phải chỉ là đôi câu đối của người Trung Quốc, mà đây còn là đôi câu đối chữ Hán dùng cho ngày Tết mà các cụ ta ngày xưa hay dùng. Cho nên đây là một trong vô vàn những di sản văn hóa Hán Nôm do ông cha ta để lại.

Dịch từng từ có nghĩa như sau:
THIÊN: Trời.
TĂNG: Thêm.
TUẾ NGUYỆT: Ngày tháng
NHÂN: Người
TĂNG: Thêm
THỌ: Tuổi
XUÂN: Mùa xuân
MÃN: Đủ
CÀN KHÔN: Vũ trụ
PHÚC: Phúc
MÃN: Đủ
ĐƯỜNG: Nhà

Ghép lại có nghĩa là:
Trời thêm ngày tháng, người thêm tuổi thọ
Xuân đầy trời đất, phúc lộc đầy nhà.


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Bạn không thể tạo danh tiếng trên những điều bạn sẽ làm. Thật đơn giản, hãy tưởng tượng, tường thuật rồi bước ra ngoài đi vào thế giới và thực hiện điều đó.

Henry Ford


Châu báu là những nhà hùng biện của tình yêu.

Samuel Darriel


Danh dự là viên kim cương mà đức hạnh đeo nơi tay.

Voltaire


Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.

Euclide


Thanh danh là chuỗi ngọc có thể vỡ trong khoảnh khắc.

Arménie


Đừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số. Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta rất nhiều.

Nguyên Điền


Thanh danh là đời sống thứ hai của con người.

Bossuet


Giàu phải nghĩ đến lúc nghèo, trẻ phải nghĩ đến lúc già.

Thuyết Uyển


Tiểu nhân mới giàu hay có thói khinh người.

Trình Thị


Làm điều nhân đức thì không giàu. Làm giàu thì không có nhân đức.

Ngạn ngữ Anh


Cảnh giàu sang giống như nhà trọ, chỉ người cẩn thận mới được ở lâu.

Cáp Khoan Nhiêu


Công danh, tiền tài, danh vọng. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là thật mà thôi.

Khuyết danh


Ai không có tiền nơi túi thì hãy có mật nơi miệng.

Blaise de Monlue


Kẻ tiểu nhân nghèo thì bủn xỉn, giàu thì kiêu căng.

Lễ Ký


Không có kể lương thiện nào mà đột nhiên trở nên giàu có.

P.Syrus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *