Danh ngôn Quốc gia 1

Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đang được quan tâm, đáng để bạn tận trung.

Mark Twain (Mỹ)


Chân lý và tổ quốc không thể tách rời nhau, chúng phải hợp làm một.

Romain Rolland (Pháp)


Mục đích của quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Hegel (Đức)


Dù tôi không làm gì cũng luôn nghĩ, nếu tinh thần và sức lực cho phép, tôi chỉ muốn phục vụ cho tổ quốc mình trước tiên.

Pavlov (Nga)


Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Dos Parsons (Mỹ)


Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có.

Enrics (Mỹ)


Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta.

Marie Curie (Pháp)


Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Lev Tolstoy (Nga)


Giá trị của quốc gia, nói ngắn gọn chính là sự tổng hợp tất cả những giá trị của nhân dân trên quốc gia đó.

Mille (Pháp)


Chỉ có vì lợi ích chung của quốc gia mà thực hiện báo thù mới là chính nghĩa.

Bacon (Anh)


Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ tổ quốc.

Aristotle (Hy Lạp)


Sự im lặng của nhân dân là lời cảnh cáo phát ra đối với quốc vương.

Bovid (Anh)


Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Romain Rolland (Pháp)


Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm thấy nhục nhã, vậy nó sẽ giống như con sư tử dưới hình dạng sâu đo, chuẩn bị lao về phía trước.

Marx (Đức)


Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.

Disraeli (Anh)


Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.

Aisopos (Hy Lạp)


Người vĩ đại là cột mốc và giới tuyến của quốc gia.

Edmund Burke (Anh)


Không có chiếc chìa khoá vạn năng nào có thể mở cửa vào nền văn hoá của một dân tộc, ngoại trừ chính tâm hồn của dân tộc ấy.


Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm thấy nhục nhã, vậy nó sẽ giống như con sư tử dưới hình dạng sâu đo, chuẩn bị lao về phía trước.

Marx (Đức)


Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Dos Parsons (Mỹ)


Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.

Disraeli (Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *