Danh ngôn Pháp luật 1

Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.

Hugo (Pháp)


Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.

Geothe (Đức)


Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Lincoln (Mỹ)


Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do.

Rousseau (Pháp)


Khi giải quyết tranh chấp riêng tư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.

Xiusdide (Hy Lạp)


Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai.

Montesquieu (Pháp)


Bi kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không quản nổi, hài kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không đụng tới.

Lessing (Đức)


Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế.

Peter (Anh)


Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại

J.B. Say


Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói.

Jiayerwene (Pháp)


Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.

Thomas (Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *