Danh ngôn Nhân cách 3

Một bộ óc không trí nhớ là một cửa khẩu không có trạm gác.

Napoléon


Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Shakespeare (Anh)


Muốn thành công trên lĩnh vực trí tuệ thì phải luôn luôn suy nghĩ.

Jean Henry Fabre


Biết thì phải biết cho suốt, làm thì phải làm cho đến nơi.

Ngạn ngữ Trung Quốc


Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phâm biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Khổng Tử


Một đầu óc không được sử dụng sẽ ngày càng yếu ớt đi.

Ngạn ngữ Nhật


Thiên tài: năm phần trăm do cảm hứng, chín mươi lăm phần trăm do khổ luyện.

Buffon


Đối với kẻ biết nghe chỉ cần nói nửa lời.

La Bruyere


Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Ngạn ngữ Anh


Thà không biết gì còn hơn biết nửa vời.

Nietzche


Kiến thức là sức mạnh.

Khuyết danh


Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.

Khuyết danh


Thà hiểu ít còn hơn hiểu bậy.

Anatole France


Tư cách là kim cương, nó sẽ cắt được các thứ khác.

Bartol


Biết sai còn tệ hơn không biết.

Casanova de Seingalt


Nhận thức là mình dốt là một bước tiến đến sự hiểu biết.

B.Disracli


Dốt nát là đêm tối không trăng cũng không sao.

Ciceron


Bộ lông trang sức con công, học vấn trang sức con người.

Ngạn ngữ Nga


Tài cao mà không học, vẫn chưa hoàn toàn.

Thuyết Uyển


Học vấn càng tăng thêm giá trị bản thân.

Horace

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *