Danh ngôn Lịch sử 1

Lịch sử là một triết học dùng ví dụ thực tế dạy người đời.

Blinbelk (Anh)


Trong lịch sử thế giới, mỗi giờ phút vĩ đại và cao quí đều là thắng lợi nhiệt tình nào đó.

Edison (Mỹ)


Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Lev Tolstoy (Nga)


Sử gia là nhà tiên tri hướng về quá khứ.

Chainbofou (Pháp)


Mỗi một dân tộc đều có khả năng tiến triển, đây chính là trí tuệ thực tế nhất mà lịch sử dạy cho chúng ta.

Yanagita Kunio (Nhật)


Truyện kí là lịch sử chân chính duy nhất.

Carlyle (Anh)


Lời báo trước hay nhất là lịch sử.

Byron (Anh)


Lịch sử hoạt động là sự nghiệp của quần chúng, bám sâu vào lịch sử hoạt động chắc chắn phải mở rộng đội ngũ quần chúng.

Marx (Đức)


Lịch sử chân chính của loài người hoàn toàn không phải tồn tại trong những việc họ đã làm qua, mà trong những việc họ muốn làm.

Hardy (Anh)


Người sáng tạo lịch sử không có thời gian để viết lịch sử.

Montaigne (Pháp)


Trong số các quốc vương, có rất ít người là người không đáng bị mọi người lật đổ.

Napoleon (Pháp)


Lịch sử của thế giới chính là tòa án của thế giới.

Schiller (Đức)


Lý tưởng là suối nguồn của lịch sử, cái nôi của trí tuệ, cờ chiến của xung phong, kiếm sắc để chặt gai.

Gorky (Liên Xô)


Trong lịch sử nhân loại, nếu cắt bỏ những sự tích của những mộng tưởng, ai còn muốn đọc lịch sử khô khan nhạt nhẽo đó nữa? Người mộng tưởng là tiên phong của nhân loại, là người dẫn đường cho chúng ta tiến lên phía trước.

Napoleon Hill (Mỹ)


Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt, mà lịch sử là tiểu thuyết trước kia.

Douameighler (Pháp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *