Đa tài

AD khoe với MR: – AD: Hôm qua tớ thắng cả hai đại kiện tướng cờ vua và bơi lội đấy. – MR: Thật à? – AD: Tớ thi đấu cờ vua với kiện tướng bơi lội. Và thi bơi lội với kiện tướng cờ vua. – MR: …Bó tay với cậu luôn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *