Đã giải thích cho em

– Tại sao em đi học trễ, bỏ một tiết?

– Tại sao em đi học trễ, bỏ một tiết?

– Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ!

– Thầy chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu: tại sao em phải đi học, mà không phải đi câu cá chứ?

– Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *