Con thỏ

Thỏ chạy trốn bầy chó và trốn vào rừng sâu. Trong rừng thỏ thấy thoải mái, nhng đã trải qua biết bao nhiêu nỗi sợ hãi nên thỏ còn muốn trốn kỹ hơn nữa. Thỏ đi tìm nơi rậm rạp hơn, và chui vào bụi rậm ở khe cạn, thế nào lại đụng ngay phải sói ở đấy. Sói chộp đ ợc thỏ. Thỏ nghĩ bụng: ” Rõ đúng là đã gặp may chớ có đi tìm cái may khác. Mình muốn đi ẩn trốn kỹ hơn, thế là toi mạng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *