Con đã xử lý rồi

Viên từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ! – Viên: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi – Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào? – Viên: Thưa mẹ, con cho them hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn. – Mẹ: Trời !!!

Viên từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ!
– Viên: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi
– Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào?
– Viên: Thưa mẹ, con cho them hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn.
– Mẹ: Trời !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *