Chúc mừng

– Tôi cũng chưa có người yêu.

– Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!

– Tôi không mua, tôi chưa có vợ.

– Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.

– Tôi cũng chưa có người yêu.

– Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *