Cho voi ăn đậu

Người quản lí vườn thú hỏi ba đứa trẻ: – NQL: Các cháu đang làm gì vậy? – ĐT1: Cháu ném đậu cho voi ăn – ĐT2: Cháu cũng cho voi ăn đậu – NQL: Còn cháu tên gì vậy? – ĐT3: Các bạn gọi cháu là hạt đậu – NQL: Trời ??!??!

Người quản lí vườn thú hỏi ba đứa trẻ: – NQL: Các cháu đang làm gì vậy? – ĐT1: Cháu ném đậu cho voi ăn – ĐT2: Cháu cũng cho voi ăn đậu – NQL: Còn cháu tên gì vậy? – ĐT3: Các bạn gọi cháu là hạt đậu – NQL: Trời ??!??!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *