Chó sói và dê

Chó sói nhìn thấy dê ăn cỏ trên núi đá và nó không thể lần đến chỗ ấy được, nó bèn bảo dê: – Giá cô xuống này có phải hơn không? ở đây đất bằng phẳng hơn, cỏ cho cô ăn cũng ngon ngọt hơn nhiều! Nhưng dê trả lời ngay: – Sói ơi! Anh gọi tôi xuống đâu có phải vì thế, anh nào có nghĩ về cái ăn của tôi, mà anh lo cho cái ăn cho chính mình đấy chứ

Chó sói nhìn thấy dê ăn cỏ trên núi đá và nó không thể lần đến chỗ ấy được, nó bèn bảo dê: – Giá cô xuống này có phải hơn không? ở đây đất bằng phẳng hơn, cỏ cho cô ăn cũng ngon ngọt hơn nhiều! Nhưng dê trả lời ngay: – Sói ơi! Anh gọi tôi xuống đâu có phải vì thế, anh nào có nghĩ về cái ăn của tôi, mà anh lo cho cái ăn cho chính mình đấy chứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *