Chó sói và cáo

Chó sói chạy trốn đàn chó nhà và định trốn vào rãnh nước. Nhưng trong rãnh nước đã có cáo đang ngồi đó rồi. Cáo nhe răng dọa sói và bảo: “Ta không cho nhà anh vào đây, đây là chỗ của ta” Sói không tranh cãi chỉ bảo: – Nếu như đàn chó nhà không đuổi gần tới thì ta đã cho mày biết đây là chỗ của ai còn bây giờ có lẽ mày nói phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *